ATE-Koira

ATEkoira ry

Aktiivisuutta ja Terveyttä Edistävä Koira

Lue lisää: https://atekoira.jimdo.com/

Instassa: Atekoira Ry

Olen suorittanut ATE-koira (Tukikoira) -koulutuksen, joka antaa valmiudet toimia
ATE-koirien kasvattajana ja kouluttajana.
Toiminnan päämääränä on ihmisten Hyvä Elämä koirien avustuksella.

 

 

Tarve ja tausta

Suomessa on suuri joukko ihmisiä, jotka terveydellisistä tai sosiaalisista syistä tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään yhteiskunnan tukea. Tällaisia ovat mm. vanhukset ja vanhenevat ihmiset, eri tavoin liikuntarajoitteiset, kroonisista sairauksista (diabetes, epilepsia, muistisairaudet) kärsivät, mielenterveysongelmaiset ja syrjäytymisvaarassa olevat. Monet tutkimukset ja käytännön kokemukset antavat viitteitä siitä, että tätä yhteiskunnan kustantamaa tukea on mahdollista vähentää, jos sen tarvitsijalla on apunaan ja seuranaan koira.

Asianmukaisesti koulutettu tukikoira parantaa avun tarvitsijan elämänlaatua mm.

  • edistämällä ja pitämällä yllä hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään,
  • lisäämällä hänen omatoimisuuttaan ja itsenäisyyttään
  • helpottamalla arjen ja elämän hallintaa
  • antamalla myönteisiä kokemuksia ja elämäniloa.